RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europa "à la carte"

Med detta uttryck avses en tanken på integrationsmodell som inte är enhetlig. I denna modell tillåts medlemsstaterna välja fritt mellan olika samarbetsområden, som från en meny, och medverka enbart inom de politiska områden som de valt. Samtidigt skulle det fortfarande finnas ett mindre antal gemensamma mål.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början