RSS
Alfabetische index

Glossarium

Eurojust

Eurojust, dat is opgericht bij een besluit van de Raad uit 2002, is ermee belast om door een nauwere justitiële samenwerking binnen de Europese Unie de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit te versterken.

Deze overleginstantie van de openbare ministeries (parketten) uit de lidstaten omvat een vertegenwoordiger van elk van de 27 lidstaten: een rechter, officier van justitie (openbaar aanklager) of politiefunctionaris. Eurojust oefent zijn taken uit door middel van een of meer van de nationale leden of als college. Bovendien kan elke lidstaat een of meer nationale correspondenten aanwijzen. Een correspondent kan ook contactpunt van het Europees justitieel netwerk zijn.

Eurojust is bevoegd voor onderzoeken en vervolgingen ter bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit, vooral wanneer het gaat om georganiseerde of grensoverschrijdende criminaliteit. De doelen hiervan zijn bevordering van de coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en steun bij internationale rechtshulpverlening en bij de uitvoering van uitleveringsverzoeken of Europese aanhoudingsbevelen.

Ook levert Eurojust een bijdrage aan strafonderzoeken van de lidstaten, op basis van analyses van Europol. De bevoegdheden van beide organisaties overlappen elkaar en hebben betrekking op computercriminaliteit, fraude en corruptie, witwassen van opbrengsten van misdrijven, milieucriminaliteit en deelneming aan een criminele organisatie.

Zie ook:

 

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven