RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurojust

Vuonna 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä perustetun Eurojustin tehtävänä on vakavan rikollisuuden torjunnan tehostaminen tiivistämällä Euroopan unionissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä.

Tämä kansallisten syyttäjävirastojen yhteistoimintaelin koostuu 27 kansallisesta edustajasta, jotka ovat eri jäsenvaltioiden lähettämiä tuomareita, syyttäjiä tai poliiseja. Eurojust voi suorittaa tehtävänsä yhden tai useamman kansallisen jäsenen välityksellä tai kollegiona. Kukin jäsenvaltio voi lisäksi nimetä yhden tai useamman kansallisen yhteyshenkilön, joka voi olla myös Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomainen.

Eurojust on toimivaltainen suorittamaan vakavaa rikollisuutta koskevia tutkinta- tai syytetoimia, etenkin jos tällainen toiminta on järjestäytynyttä tai ulottuu usean valtion alueelle. Sen tavoitteita ovat koordinoinnin parantaminen eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä avustaminen kansainvälisten oikeusapupyyntöjen täyttämisessä ja luovuttamispyyntöjen tai eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanossa.

Eurojust osallistuu myös jäsenvaltioiden rikostutkintaan Europolin suorittaman analyysin pohjalta. Näiden kahden elimen toimivalta on päällekkäinen ja käsittää seuraavat rikollisuuden lajit: atk-rikollisuus, petokset ja lahjonta, rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu, ympäristörikollisuus sekä rikollisjärjestöön osallistuminen.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun