RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Eurojust

Eurojust blev oprettet ved en afgørelse truffet af Rådet i 2002 for at styrke bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet gennem et tættere retligt samarbejde i EU.

Eurojust er et samordningsorgan for de nationale statsadvokaturer i EU og består af 27 nationale repræsentanter: dommere, offentlige anklagere og polititjenestemænd, der er udsendt af de enkelte medlemsstater. Det udfører sine opgaver enten ved hjælp af et eller flere af de berørte nationale medlemmer eller som kollegium. Derudover har medlemsstaterne mulighed for at udpege en eller flere nationale korrespondenter, som også kan fungere som kontaktpunkt i det europæiske retlige net.

Eurojust har kompetence til at efterforske og retsforfølge grov kriminalitet, bl.a. organiseret og grænseoverskridende kriminalitet. Eurojusts mål er at fremme koordineringen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og at gøre det lettere at yde international gensidig retshjælp og efterkomme anmodninger om udlevering eller europæiske arrestordrer.

Eurojust bidrager desuden til efterforskningen af straffesager i medlemsstaterne på grundlag af analyser fra Europol. De to organers kompetenceområder overlapper på flere punkter hinanden: edb-kriminalitet, svig og bestikkelse, hvidvaskning af udbyttet fra strafbare forhold, miljøkriminalitet og deltagelse i en kriminel organisation.

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top