RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unioni

Euroopan unioni (EU) perustettiin vuonna 1992 allekirjoitetulla Maastrichtin sopimuksella. Ajatus Euroopan unionin perustamisesta on hyvin vanha. Se esitettiin ensimmäisen kerran vuoden 1972 Euroopan huippukokouksessa.

Unioni on sekä poliittinen hanke että oikeudellinen organisaatio.

Se on poliittinen hanke sikäli, että sen päämääränä on luoda yhä läheisempi Euroopan kansojen välinen liitto, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artikla).

Tätä varten sille on asetettu tavoitteeksi

 • edistää rauhaa, omia arvojaan ja kansojen hyvinvointia
 • tarjota kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla ei ole sisärajoja
 • toteuttaa sisämarkkinat tasapainoisen talouskasvun ja hintavakauden edellytysten turvaamiseksi
 • turvata täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoittelevan erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden kehittäminen torjumalla sosiaalista syrjäytymistä, syrjintää ja eriarvoisuutta
 • suojella ympäristöä ja tukea kestävää kehitystä
 • turvata jäsenvaltioiden välinen taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
 • kunnioittaa EU-maiden kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta ja vaalia Euroopan kulttuuriperintöä
 • perustaa talous- ja rahaliitto, jonka rahayksikkö on euro
 • toimia kansainvälisissä suhteissa arvojensa mukaisesti rauhan, turvallisuuden, kestävän kehityksen, kansojen kehityksen ja ihmisoikeuksien suojelun turvaamiseksi.

Unioni perustuu arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sillä on myös symboleja: lippu (kaksitoista tähteä sinisellä pohjalla), hymni (Ludwig van Beethovenin "Oodi ilolle"), tunnuslause ("moninaisuudessaan yhtenäinen"), valuutta (euro) sekä Eurooppa-päivä (9. toukokuuta).

Unioni on oikeudellinen järjestelmä. Lissabonin sopimuksella poistettiin Maastrichtin sopimuksella perustettu kolmen pilarin järjestelmä. Vastedes yhteisömenetelmää sovelletaan kaikkiin unionin toimivaltaan kuuluviin politiikanaloihin lukuun ottamatta

 • poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä, jossa jäsenvaltioilla on aloiteoikeus ja muutoksenhakuoikeus Eurooppa-neuvostossa lainsäädäntöasioissa
 • yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jossa sovelletaan hallitustenvälistä menettelyä.

Sillä on yhteinen toimielinjärjestelmä (joka koostuu lähinnä Eurooppa-neuvostosta, Euroopan parlamentista, Euroopan unionin neuvostosta sekä Euroopan komissiosta). Järjestelmä takaa, että unionin toiminta on johdonmukaista ja yhtenäistä. Lissabonin sopimuksella EU:lle myönnetään lisäksi oikeushenkilöllisyys.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun