RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Unionens ståndpunkt (GUSP)

Detta rättsliga instrument finns i avdelning V i EU-fördraget angående den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Det gör det möjligt för rådet att fastställa EU:s ståndpunkt i en viss geografisk eller tematisk fråga. Medlemsstaterna är skyldiga att låta sin nationella politik följa EU:s ståndpunkt. Denna antas enhälligt av rådet.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början