RSS
Alfabetische index

Glossarium

Standpunt van de EU (GBVB)

Dit rechtsinstrument is ingesteld krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie, die betrekking heeft op het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB). Met dit instrument kan de Raad het standpunt van de EU over bepaalde thema’s of geografische problemen bepalen. De lidstaten dienen hun nationale beleid af te stemmen op de door de EU ingenomen standpunten, die met eenparigheid van stemmen door de Raad worden goedgekeurd.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven