RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Unionin kanta (YUTP)

Tästä oikeudellisesta välineestä on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastossa (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YUTP). Sen avulla neuvosto voi määritellä unionin kannan tiettyyn maantieteelliseen tai aihekohtaiseen kysymykseen. Jäsenvaltioiden on mukautettava kansallinen politiikkansa unionin kantoihin, jotka neuvosto hyväksyy yksimielisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun