RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EUs holdning (FUSP)

Dette retsinstrument er fastsat i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Det giver Rådet mulighed for at definere Eus holdning til særlige spørgsmål af geografisk og tematisk karakter. Medlemsstaterne er forpligtet til at tilpasse deres nationale politikker de positioner, som fastsættes af EU. Disse er enstemmigt vedtaget i Rådet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top