RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unionin pilarit

Maastrichtin sopimuksella (1992) otettiin käyttöön uusi toimielinrakenne, joka säilytettiin Lissabonin sopimuksen voimaantuloon saakka. Kyseinen toimielinrakenne muodostui kolmesta pilarista:

  • yhteisöoikeudellinen pilari, joka käsitti kolme yhteisöä: Euroopan yhteisö, Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) ja entinen Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) (ensimmäinen pilari)
  • yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva pilari, johon liittyvät määräykset esitetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastossa (toinen pilari)
  • poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskeva pilari, johon liittyvät määräykset oli esitetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa (kolmas pilari).

Amsterdamin sopimuksella on siirretty osa kolmanteen pilariin kuuluneista aloista (henkilöiden vapaa liikkuvuus) ensimmäiseen pilariin.

Päätöksentekomenettelyt olivat näissä kolmessa pilarissa erilaiset: ensimmäisessä pilarissa käytetään yhteisömenetelmää ja kahdessa muussa hallitustenvälistä menettelyä.

Lissabonin sopimuksella poistetaan pilarirakenne ja sen tilalle muodostetaan Euroopan unioni (EU). EU:ssa päätökset tehdään tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi kutsutun yleisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sovelletaan kuitenkin edelleen hallitustenvälistä menettelyä. Vaikka oikeus- ja sisäasioihin liittyvät kysymykset siirretäänkin unionin toimivaltaan, joihinkin niistä, jotka liittyvät poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alaan, sovelletaan edelleen erityismenettelyjä, joissa jäsenvaltioilla säilyy huomattava toimivalta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun