RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöt

Vuonna 2004 tuli voimaan asetus eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöistä ja rahoituksesta. Siinä vahvistetaan edellytykset, joilla poliittinen puolue voidaan tunnustaa Euroopan tasolla, jolloin se voi myös saada yhteisön rahoitusta:

  • puolueella on oltava oikeushenkilöasema siinä jäsenvaltiossa, jossa sillä on toimipaikka;
  • sillä on oltava edustajia Euroopan parlamentissa taikka edustajia kansallisissa tai alueellisissa lainsäädäntöelimissä vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista. Toinen vaihtoehto on olla saanut vähintään kolme prosenttia äänistä viimeisimmissä Euroopan parlamentin vaaleissa jokaisessa näistä jäsenvaltiosta (eli neljäsosassa);
  • sen on noudatettava Euroopan unionin periaatteita;
  • sen on täytynyt osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin tai ilmoitettava tämä tavoitteekseen.

Säännöissä vahvistetaan myös edellytykset, joilla yhteisön rahoitusta voi saada (8,4 milj. euroa vuodessa): vuotuiset menot ja tulot on julkaistava, rahoituslähteet on ilmoitettava ja tietynlaisia lahjoituksia ei saa ottaa vastaan. Yhteisön varat on käytettävä poliittisesta ohjelmasta syntyvien kustannusten kattamiseen, eikä niitä voi missään tapauksessa käyttää kansallisten poliittisten puolueiden rahoitukseen.

Esimerkkeinä Euroopan tason puolueista voidaan mainita Euroopan kansanpuolue (PPE), Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue (PSE), Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ADLE), vihreät (PVE) ja Yhtyneen Euroopan vasemmiston konfederaatioryhmä (GUE).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun