RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Statut for politiske partier på europæisk plan

I 2004 trådte forordningen om statutten for og finansieringen af politiske partier på europæisk plan i kraft. Den fastsætter, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et politisk parti kan anerkendes på europæisk plan, hvilket giver ret til fællesskabsfinansiering, nemlig:

  • det skal være en juridisk person i den medlemsstat, hvor det har hovedsæde
  • det skal være repræsenteret af medlemmer, der er valgt til Europa-Parlamentet eller til nationale eller regionale lovgivende forsamlinger i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne. Et alternativt krav er kravet om at have opnået mindst 3 % af de afgivne stemmer ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i hver af disse medlemsstater (en fjerdedel)
  • det skal respektere de principper, der ligger til grund for EU
  • det skal have deltaget i valget til Europa-Parlamentet eller have udtrykt hensigt om at gøre det.

Statutten fastsætter ligeledes, hvilke betingelser der skal opfyldes for at blive berettiget til fællesskabsfinansiering (8,4 mio. EUR pr. år), nemlig offentliggørelse af årlige udgifter og indtægter, opgivelse af finansieringskilder og forbud mod at modtage bestemte gaver. Fællesskabsmidlerne skal anvendes til at dække udgifterne i tilknytning til det politiske program og må under ingen omstændigheder anvendes til at finansiere nationale politiske partier.

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (PPE), De Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PSE), Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe (ELDR), Gruppen De Grønne (PVE) og Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe (GUE) er eksempler på grupperinger, som har konstitueret sig som partier på europæisk plan.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top