RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unionin toimielimet

Unionilla on toimielinjärjestelmä, jolla pyritään edistämään unionin arvoja ja tavoitteita sekä palvelemaan unionin, sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden etuja. Sen avulla myös varmistetaan unionin politiikkojen ja toimien johdonmukaisuus, tehokkuus ja jatkuvuus.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaan toimielinjärjestelmä koostuu seitsemästä toimielimestä:

  • Euroopan parlamentti
  • Eurooppa-neuvosto
  • Euroopan unionin neuvosto (kutsutaan yleisesti neuvostoksi)
  • Euroopan komissio
  • Euroopan unionin tuomioistuin
  • Euroopan keskuspankki
  • tilintarkastustuomioistuin.

Kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti.

Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota avustavat talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea, joilla on neuvoa-antava tehtävä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun