RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EU's institutioner

Unionen har en institutionel ramme som sigter på at fremme dens og borgernes og medlemsstaternes værdier, formål og interesser. Rammen bidrager ligeledes til at sikre sammenhæng, effektivitet og kontinuitet i Fællesskabets politik og tiltag.

I henhold til artikel 13 af traktaten om Den Europæiske Union består den institutionelle ramme af 7 institutioner

  • Europa-Parlamentet
  • Det Europæiske Råd
  • Rådet for Den Europæiske Union (kort betegnet ”Rådet”)
  • Europa-Kommissionen
  • Den Europæiske Unions Domstol
  • Den Europæiske Centralbank
  • Revisionsretten.

Hver institution handler inden for rammerne af de beføjelser, der er givet den ved traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et økonomisk og socialt udvalg og af et regionalt udvalg, der begge er rådgivende.

Se også:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top