RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan ihmisoikeussopimus

Roomassa allekirjoitettiin 4. marraskuuta 1950 Euroopan neuvoston alaisuudessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskeva eurooppalainen yleissopimus. Sillä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön ihmisoikeuksien suojelua koskeva kansainvälinen järjestelmä, jonka kautta yksityishenkilöt saivat mahdollisuuden vedota tuomioistuimiin oikeuksiensa vahvistamiseksi. Kaikkien unionin jäsenvaltioiden ratifioimalla yleissopimuksella perustettiin joukko neuvoa-antavia toimielimiä, joiden kotipaikka on Strasbourg. Näitä ovat:

  • jäsenvaltioiden tai yksityishenkilöiden valituksia alustavasti käsittelevä toimikunta
  • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, jolle komissio, tai komission antaman kertomuksen perusteella jäsenvaltio, lähettävät tapauksia käsiteltäväksi (oikeusmenettelyjä koskevissa tapauksissa)
  • Euroopan neuvoston ministerikomitea, joka valvoo sopimuksen noudattamista ja käsittelee riita-asiat, joita ei ole viety tuomioistuimeen, ja pyrkii ratkaisemaan riita-asiat poliittisten keinojen avulla.

Käsiteltävien riita-asioiden määrän kasvettua oli yleissopimuksella perustettua seurantajärjestelmää uudistettava. Seurantajärjestelmään kuuluneet elimet korvasi 1. marraskuuta 1998 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Rakenteiden yksinkertaistamisella lyhennettiin menettelyjen kestoa sekä vahvistettiin järjestelmän juridista luonnetta.

Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen on otettu esille usein. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin esitti kantanaan 28. maaliskuuta 1996, ettei yhteisö voi liittyä sopimukseen, koska Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksessa ei ole säädetty toimivallasta ihmisoikeuksia koskevien säädösten antamiseen tai niihin liittyvien kansainvälisten sopimusten solmimiseen.

Edellä mainitusta huolimatta Amsterdamin sopimuksessa painotettiin yleissopimuksen takaamien perusoikeuksien kunnioittamista ja virallistettiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kehittämä käytäntö, joka sisällyttää yleissopimuksen periaatteet yhteisön oikeuteen, on mahdollistanut johdonmukaisuuden säilymisen näiden kahden tuomioistuimen suhteissa sekä tuomioistuimien itsenäisyyden.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 EU:n perustamissopimus antaa oikeusperustan EU:n liittymiselle Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä mahdollistaa EU:n oikeuden tulkitsemisen ihmisoikeussopimuksen mukaisesti ja parantaa EU:n kansalaisten oikeussuojaa laajentamalla heidän nauttimaansa suojaa jäsenvaltioista unionin säädöksiin.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun