RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeisk avdelning för yttre åtgärder

I och med Lissabonfördraget, så är utrikespolitiken och den gemensamma säkerheten sedermera anförtrodda unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Till hjälp i utförandet av sina uppgifter har han en europeisk avdelning för yttre åtgärder som har till uppgift att säkerställa samordning i utrikesfrågor inom unionen, att förbereda förslag på handlingar eller positioner och att sätta dem i stånd efter rådets godkännande. Den ger också stöd till ordföranden i europeiska kommissionen, till ordföranden i rådet och till kommissionens medlemmar i alla områden av externa relationer.

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är sammansatt av tjänstemän från de behöriga avdelningarna vid ministerrådets generalsekretariat och kommissionen samt utsänd personal från de nationella diplomattjänsterna.

Också integrerade i den europeiska avdelningen för yttre åtgärder är delegationer från EU och de strukturer för krishantering som finns mitt i rådets generalsekreteriat, såsom Crisis Management and Planning Directorate (CMPD), Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) och Europeiska unionens militära stab (EUMS).

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början