RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese dienst voor extern optreden

Sinds de inwerkintreding van het Verdrag van Lissabon is de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Deze wordt in de vervulling van zijn ambt bijgestaan door een Europese dienst voor extern optreden, die hem helpt de externe activiteiten van de Unie te coördineren, voorstellen voor een optreden of standpunt uit te werken en deze na goedkeuring door de Raad ten uitvoer te leggen. De dienst ondersteunt ook de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Raad en de leden van de Commissie in alle zaken die verband houden met de externe betrekkingen van de Europese Unie.

De Europese dienst voor extern optreden bestaat uit leden van de bevoegde diensten van het secretariaat-generaal van de Raad, van de Europese Commissie en van de diplomatieke diensten van de lidstaten.

Ook de delegaties van de EU en de bestaande structuren voor crisisbeheersing van het secretariaat-generaal van de Raad, waaronder het directoraat Crisisbeheersing en Planning (CMPD), het civiel plannings- en uitvoeringsvermogen (CPCC) en de Militaire Staf van de Europese Unie (EUMS), zijn in de dienst opgenomen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven