RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan ulkosuhdehallinto

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on annettu unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan hoidettavaksi. Korkeaa edustajaa avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto, jonka tehtävänä on varmistaa unionin ulkoisten toimien koordinointi, kantojen tai toimintaehdotusten valmistelu ja niiden toimeenpano neuvoston hyväksynnän jälkeen. Hän antaa myös tukensa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvoston puheenjohtajalle ja komission jäsenille kaikilla ulkosuhteiden aloilla.

Euroopan ulkosuhdehallinto koostuu neuvoston pääsihteeristön, Euroopan komission ja jäsenmaiden ulkoasiainhallintojen toimivaltaisista viranomaisista.

Euroopan ulkosuhdehallintoon kuuluvat myös EU:n valtuuskunnat ja neuvoston pääsihteeristön nykyiset kriisinhallintarakenteet, kuten esimerkiksi kriisinhallinta- ja suunnittelulinja (CMPD), siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC) ja Euroopan unionin sotilasesikunta (EUSE).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun