RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EU-Udenrigstjenesten

Med Lissabontraktaten er udenrigspolitikken og den fælles sikkerhedspolitik fremover overdraget til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Repræsentanten er i udførelsen af sine opgaver hjulpet af en EU-udenrigstjeneste som har til opgave at hjælpe med at sikre koordineringen af Unionens optræden udadtil, forberede handlings- eller stillingsforslag samt gennemføre disse efter at de er blevet godkendt af Rådet. Han yder desuden støtte til Formanden for Det Europæiske Råd, Formanden for Rådet samt medlemmerne af Kommissionen indenfor alle udenrigspolitiske områder.

EU-Udenrigstjenesten består af medlemmer af kompetente myndigheder fra Rådets Generalsekretariat, Europa-Kommissionen og medlemslandenes diplomatiske repræsentationer.

EU-delegationer samt strukturer til krisehåndtering indenfor Rådets Generalsekretariat såsom Direktoratet for Krisestyring og Planlægning (CMPD), Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (CPCC) og Den Europæiske Unions Militærstab (EMUE) er ligeledes indbefattet af EU-udenrigstjenesten.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top