RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska utvecklingsfonden

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) inrättades genom Romfördraget 1957. Den är EU:s viktigaste redskap för utvecklingsbistånd till länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-länderna) och till EU:s utomeuropeiska länder och territorier.

Genom fonden finansieras projekt och program som bidrar till de här ländernas ekonomiska, sociala eller kulturella utveckling. Flera former av stöd används, t.ex. icke återbetalningspliktigt stöd, riskkapital och lån till den privata sektorn.

Fonden finansieras av medlemsstaterna och ingår ännu inte i den allmänna EU-budgeten. Stödet till de utomeuropeiska länderna och territorierna ska dock tas med i EU:s allmänna budget från och med den 1 januari 2008, medan stödet till AVS-länderna fortsätter att finansieras via fonden åtminstone under perioden 2008-2013.

Varje omgång av Europeiska utvecklingsfonden löper på omkring fem år, vilket överensstämmer med löptiden på partnerskapsavtalen. Den nionde omgången av fonden (2000-2007) har en budget på 13,5 miljarder euro och 9,9 miljarder i överblivna medel från tidigare omgångar. Till detta kommer bidrag från Europeiska investeringsbankens egna medel (1,7 miljarder euro för den period som omfattas av den nionde omgången).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början