RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europees Ontwikkelingsfonds

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), dat in 1957 bij het Verdrag van Rome werd opgericht, is het belangrijkste instrument voor EU-hulp in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen) en met de landen en gebieden overzee (LGO's).

Het EOF financiert ieder project of programma dat bijdraagt tot de economische, sociale of culturele ontwikkeling van de betrokken landen. Het beschikt over verschillende instrumenten zoals bijstand in de vorm van schenkingen, risicokapitaal en leningen aan de particuliere sector.

Het EOF wordt gefinancierd door de lidstaten en maakt nog geen deel uit van de algemene begroting van de Europese Unie. De aan de LGO's toegekende hulp moet vanaf 1 januari 2008 wel in de algemene EU-begroting worden opgenomen, maar die voor de ACS-landen wordt in ieder geval tot 2013 nog via het EOF gefinancierd.

De EOF-overeenkomsten, die in het algemeen op partnerschapsovereenkomsten gebaseerd zijn, worden steeds voor ongeveer vijf jaar gesloten. Het negende EOF (2000-2007) heeft een budget van 13,5 miljard euro, plus nog een overschot van 9,9 miljard euro uit vroegere EOF's. Bovendien verstrekt de Europese Investeringsbank gedurende de looptijd van het negende EOF uit de eigen middelen een bedrag van 1,7 miljard euro.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven