RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan kehitysrahasto

Euroopan kehitysrahasto (EKR) perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Euroopan kehitysrahasto on tärkein tukiväline yhteisön kehitysyhteistyössä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden eli AKT-maiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) kanssa.

Euroopan kehitysrahasto rahoittaa hankkeita tai ohjelmia, joilla edistetään kyseisten maiden taloudellista, sosiaalista tai kulttuurista kehitystä. EKR sisältää useita välineitä, joista merkittävimpiä ovat avustukset, riskipääoma ja lainat yksityissektorille.

Jäsenvaltiot rahoittavat Euroopan kehitysrahaston toimintaa. EKR ei vielä kuulu yhteisön yleiseen talousarvioon. Merentakaisille maille ja alueille annettu apu on kuitenkin määrä sisällyttää Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 1. päivästä tammikuuta 2008 lähtien, kun taas AKT-maille annettua apua rahoitettaisiin edelleen Euroopan kehitysrahastosta ainakin vuosina 2008-2013.

Jokainen EKR perustuu pääsääntöisesti kumppanuussopimukseen, joka on tehty noin viiden vuoden jaksoa varten. Yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston määräraha on 13,5 miljardia euroa vuosiksi 2000-2007, ja aikaisemmista Euroopan kehitysrahastoista on käyttämättä 9,9 miljardia euroa. Lisäksi Euroopan investointipankin omista varoista myöntämä avustus on 1,7 miljardia euroa yhdeksännen EKR:n kattamalla jaksolla.


Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun