RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Europæiske Udviklingsfond

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) blev oprettet ved Rom-traktaten i 1957 og er det vigtigste instrument for EU's støtte til udviklingssamarbejdet med de såkaldte AVS-stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier.

EUF finansierer projekter eller programmer, der bidrager til den økonomiske, sociale eller kulturelle udvikling i de pågældende lande. Det sker ved instrumenter af forskellig art, bl.a. gavebistand, risikovillig kapital og lån til den private sektor.

EUF finansieres af medlemsstaterne og indgår endnu ikke i det almindelige EU-budget. Støtten til oversøiske lande og territorier skal dog integreres i EU's almindelige budget fra den 1. januar 2008. Støtten til AVS-staterne vil fortsat - i det mindste i perioden 2008-2013 - blive finansieret gennem EUF.

De enkelte EUF-aftaler følger generelt løbetiden for partnerskabsaftalerne og indgås for en periode på ca. 5 år. Til den niende EUF (2000-2007) er der afsat et beløb på 13,5 mia. EUR samt 9,9 mia. EUR i overskydende midler fra de tidligere EUF. Dertil kommer et bidrag i form af egne midler fra Den Europæiske Investeringsbank (1,7 mia. EUR for den periode, der dækker den niende EUF).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top