RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), που ιδρύθηκε το 1952 με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και ειδικευμένα δικαστήρια. Εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών. Απαρτίζεται από ένα δικαστή ανά κράτος μέλος και επικουρείται από οκτώ γενικούς εισαγγελείς. Κατόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου, ο αριθμός των γενικών εισαγγελέων μπορεί να αυξηθεί σε 11. Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για περίοδο έξι ετών. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται. Eπιλέγονται μεταξύ νομικών που συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα. Μία επιτροπή που αποτελείται από επτά προσωπικότητες που προέρχονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά δικαιοδοτικά όργανα είναι επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί επί των διορισμών για θέσεις δικαστών ή γενικών εισαγγελέων από τις κυβερνήσεις (άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)).

Κάθε τρία έτη γίνεται μερική ανανέωση των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων.

Οι δικαστές εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο του Δικαστηρίου για περίοδο τριών ετών. Η επανεκλογή του επιτρέπεται. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Δικαστηρίου και προεδρεύει κατά τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις των μεγαλύτερων δικαστικών σχηματισμών.

Οι δύο κύριες αρμοδιότητες του Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

  • ελέγχει τη συμβατότητα των πράξεων των ευρωπαϊκών οργάνων και των κυβερνήσεων με τις Συνθήκες (προσφυγή λόγω παραβάσεως, προσφυγή κατά παραλείψεως και προσφυγή ακυρώσεως).
  • αποφαίνεται, ύστερα από αίτημα εθνικού δικαστηρίου, για την ερμηνεία ή την ισχύ των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου (προδικαστική παραπομπή).

Το Δικαστήριο μπορεί να συνεδριάζει κατά τμήματα.(από τριμελή ως πενταμελή), ως τμήμα μείζονος συνθέσεως (13 δικαστές) ή σε ολομέλεια.

Οι γενικοί εισαγγελείς επικουρούν το Δικαστήριο. ΄Εργο τους είναι να διατυπώνουν με πλήρη αμεροληψία και ανεξαρτησία μια νομική γνώμη, που αποκαλείται «προτάσεις», στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.

Ο Γραμματέας είναι ο γενικός γραμματέας του οργάνου και διευθύνει τις υπηρεσίες του υπό την εποπτεία του προέδρου του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας του. Ο κανονισμός αυτός υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία.

Ο Οργανισμός του Δικαστηρίου μπορεί να τροποποιηθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συναπόφαση, κατόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου ή της Επιτροπής.

Βλέπε:

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας