RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto tai neuvosto) on unionin tärkein päätöksentekoelin. Se kokoontuu jäsenvaltioiden ministeritasolla ja edustaa siten eri jäsenvaltioita. Neuvoston päämaja on Brysselissä, mutta se voi kokoontua myös Luxemburgissa. Neuvoston istunnot kutsuu koolle puheenjohtajavaltio, joka myös vahvistaa istuntojen esityslistan.

Neuvostolla on toimivaltaisten ministereiden kokouksia varten 10 eri kokoonpanoa: yleiset asiat, ulkoasiat, talous- ja rahoitusasiat, oikeus- ja sisäasiat, työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat, kilpailukyky, liikenne, televiestintä ja energia, maatalous ja kalastus, ympäristö sekä koulutus, nuoriso ja kulttuuri. Yleisten asioiden neuvosto huolehtii yhdessä komission kanssa neuvoston eri kokoonpanojen työn yhteensovittamisesta.

Neuvoston puheenjohtajuutta hoitavat kolmen jäsenvaltion ryhmät 18 kuukauden jaksoissa. Kukin ryhmän jäsen toimii kuuden kuukauden ajan kaikkien neuvoston kokoonpanojen puheenjohtajana lukuun ottamatta ulkoasiain kokoonpanoa, jota johtaa unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Muut ryhmän jäsenet avustavat tänä aikana puheenjohtajaa ryhmän yhteisen ohjelman toteuttamisessa.

Neuvoston päätökset valmistellaan jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper), jota avustavat kansallisten hallintojen virkamiehistä koostuvat työryhmät.

Neuvosto käyttää yhdessä parlamentin kanssa lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Neuvosto on myös johtava toimielin unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätettäessä sekä talouspolitiikkaa koordinoitaessa (hallitusten välinen lähestymistapa). Neuvosto voi käyttää lisäksi toimeenpanovaltaa, jonka se yleensä siirtää komissiolle.

Useimmiten neuvosto tekee päätöksensä komission ehdotuksesta yhteispäätöksellä Euroopan parlamentin kanssa. Alasta riippuen päätös edellyttää yksinkertaista enemmistöä, määräenemmistöä tai yksimielisyyttä. Suurin osa päätöksistä tehdään määräenemmistöllä (maatalous, sisämarkkinat, ympäristö, liikenne, työllisyys, terveys jne.).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun