RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europabolag

Europabolag (även betecknat SE efter den latinska benämningen "Societas Europaea") är bolag som lyder under EU-rätten . Särskilda rättsregler gäller för dem, och de verkar som egna juridiska personer i hela EU.

EU antog 2001 förordningen om Europabolag och det tillhörande direktivet om arbetstagarinflytande i Europabolag.

Den här lagstiftningen trädde i kraft 2004 efter omkring 30 års diskussioner. Tack vare den kan företagen minska sina administrativa kostnader och få tillgång till en bolagsform som är anpassad till den inre marknaden, samtidigt som de slipper det juridiska och praktiska krångel som blir följden om man måste rätta sig efter tjugofem olika rättsordningar.

Institutet Europabolag kan bildas på fyra sätt:

  • Genom fusion.
  • Genom bildande av ett holdingbolag.
  • Genom bildande av ett gemensamt dotterbolag.
  • Genom ombildning av ett nationellt aktiebolag.

Ett Europabolag ska ha ett aktiekapital på minst 120 000 euro. Dess säte ska anges i bolagsordningen och vara den plats där huvudkontoret finns, dvs. dess faktiska säte.

Införandet av Europabolag var en av prioriteringarna i handlingsplanen för de finansiella tjänsterna. Europabolag bedömdes vara nödvändiga för att skapa en helt integrerad marknad för finansiella tjänster.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början