RSS
Alfabetische index

Glossarium

Europese vennootschap

De Europese vennootschap, ook aangeduid onder haar Latijnse naam Societas Europaea of als SE, is een vennootschap naar Europees recht. Zij heeft haar eigen rechtskader en kan als zelfstandige marktdeelnemer in de gehele Europese Unie optreden.

In 2001 heeft de Unie de verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap en de hiermee verband houdende richtlijn over de medezeggenschapsrechten van de werknemers van Europese vennootschappen aangenomen.

Na dertig jaar discussie is deze wetgeving in 2004 in werking getreden. Zij geeft ondernemingen de mogelijkheid hun administratieve kosten te verlagen en biedt hen een juridische structuur die aan de interne markt is aangepast, waardoor de juridische en praktische problemen in verband met 25 verschillende rechtsorden worden vermeden.

Het statuut van de Europese vennootschap noemt vier manieren waarop een SE kan worden opgericht:

  • oprichting via fusie;
  • oprichting van een holding-SE;
  • oprichting van een dochter-SE;
  • omzetting van een bestaande naamloze vennootschap in een SE.

Het kapitaal van een SE bedraagt minimaal 120 000 euro, en SE's moeten hun statutaire zetel en hun hoofdbestuur op dezelfde plaats hebben, dat wil zeggen daar waar de werkelijke zetel zich bevindt.

Het akkoord over de SE is een van de prioriteiten van het actieplan voor financiële diensten en wordt van het hoogste belang geacht voor de totstandkoming van een volledig geïntegreerde markt voor financiële diensten.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven