RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Eurooppayhtiö

Eurooppayhtiö, josta käytetään latinankielistä nimeä "Societas Europaea" tai lyhennettä SE, on yhteisön lainsäädännön alainen yhtiö. Sillä on oma lainsäädäntökehys, ja se on ainutlaatuinen taloudellinen toimija koko Euroopan unionin alueella.

Vuonna 2001 unioni hyväksyi virallisesti asetuksen, jossa vahvistetaan eurooppayhtiön säännöt. Samaan kokonaisuuteen kuului direktiivi, jossa säädetään eurooppayhtiön työntekijöiden osallistumisesta.

Lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2004 noin 30 vuoden neuvottelujen jälkeen. Lainsäädäntö antaa yrityksille mahdollisuuden vähentää hallintokustannuksia ja tarjoaa niille sisämarkkinoille soveltuvan oikeudellisen rakenteen ilman kahdestakymmenestäviidestä eri oikeusjärjestelmästä aiheutuvia oikeudellisia ja käytännön rajoituksia.

Eurooppayhtiön sääntöjen mukaan eurooppayhtiö on mahdollista perustaa neljällä tavalla:

  • sulautumisen kautta;
  • perustamalla holding-yhtiö;
  • perustamalla yhteinen tytäryhtiö;
  • muuntamalla kansallisen lainsäädännön nojalla perustettu osakeyhtiö SE:ksi.

Eurooppayhtiön vähimmäispääoma on 120 000 euroa, ja sen säännöissä määrätyn kotipaikan on oltava paikka, jossa yhtiön keskushallinto eli sen tosiasiallinen kotipaikka sijaitsee.

Eurooppayhtiöstä sopiminen on yksi rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman painopisteistä, mitä pidetään välttämättömänä täysin yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden luomiselle.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun