RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Europæiske selskaber

Europæiske selskaber (eller "SE-selskaber" efter det latinske navn "Societas Europaea") er selskaber oprettet i henhold til EF-lovgivningen. De er omfattet af en særskilt lovgivning, og kan operere som én økonomisk beslutningstager i hele EU.

I 2001 vedtog EU formelt forordningen om en statut for det europæiske selskab og det tilhørende direktiv om medarbejderindflydelse i europæiske selskaber.

Retsakterne trådte i kraft i 2004 efter næsten 30 års drøftelser. SE-selskabsformen giver virksomhederne mulighed for at nedsætte deres administrative udgifter og at få en juridisk struktur, der er tilpasset det indre marked. Samtidig undgår virksomhederne de juridiske og praktiske begrænsninger, som ligger i at skulle indordne sig efter 25 forskellige retssystemer.

I henhold til statutten for europæiske selskaber kan man stifte et europæisk selskab på fire måder:

  • ved fusionering
  • ved oprettelse af et holdingselskab
  • ved oprettelse af fælles datterselskaber
  • ved omdannelse af et nationalretligt aktieselskab.

Et europæisk selskab skal have en minimumskapital på 120 000 EUR, og selskabets hjemsted, der fastsættes i vedtægterne, skal være beliggende samme sted som hovedkontoret, dvs. ved det reelle hjemsted.

Aftalen om det europæiske selskab udgør et af de prioriterede områder, som er fastlagt i "handlingsplanen for finansielle tjenester", der betragtes som værende af stor betydning for skabelsen af et fuldstændigt integreret marked for finansielle tjenester.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top