RSS
Alfabetische index

Glossarium

Agentschappen van de Europese Unie

De agentschappen van de Europese Unie zijn organen die door de Europese Unie (EU) zijn opgericht om specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken te vervullen.

De eerste agentschappen zijn in de jaren zeventig opgericht, maar de meeste zijn pas in 1994 of 1995 werkelijk operationeel geworden, nadat de Europese Raad van Brussel in oktober 1993 de vestigingsplaats van zeven agentschappen had vastgesteld. De recentste zijn de uitvoerende agentschappen die voor het beheer van een of meer communautaire programma's in het leven zijn geroepen. Zij zijn opgericht voor een bepaalde tijd en zijn in Brussel of Luxemburg gevestigd.

Behalve de uitvoerende agentschappen telt de EU momenteel 29 agentschappen, die soms een andere benaming hebben, zoals centrum, bureau of stichting.

De agentschappen zijn zelfstandige organisaties en vormen een heterogene groep, maar zij hebben wel een gemeenschappelijk organisatiemodel. Zij kunnen op grond van hun werkingsgebied in drie subgroepen worden ingedeeld, waaraan onlangs de uitvoerende agentschappen zijn toegevoegd.

Agentschappen van de Europese Unie:

 • OHIM, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Alicante, Spanje);
 • CPVO, Communautair Bureau voor plantenrassen (Angers, Frankrijk);
 • EAR, Europees Bureau voor wederopbouw (Thessaloniki, Griekenland);
 • EMEA, Europees Geneesmiddelenbureau (Londen, Verenigd Koninkrijk);
 • EFSA, Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Parma, Italië);
 • EMSA, Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (Lissabon, Portugal);
 • EASA, Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (Keulen, Duitsland);
 • ENISA, Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Heraklion, Griekenland);
 • OSHA, Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (Bilbao, Spanje);
 • ECDC, Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (Stockholm, Zweden);
 • Cedefop, Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Thessaloniki, Griekenland);
 • EEA, Europees Milieuagentschap (Kopenhagen, Denemarken);
 • Eurofound, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin, Ierland);
 • EMCDDA, Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (Lissabon, Portugal);
 • FRA, Europees Bureau voor de grondrechten (Wenen, Oostenrijk);
 • ERA, Europees Spoorwegbureau (Valenciennes en Lille, Frankrijk);
 • ETF, Europese Stichting voor opleiding (Turijn, Italië);
 • CdT, Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (Luxemburg);
 • CFCA, Communautair Bureau voor visserijcontrole (Vigo, Spanje);
 • Frontex, Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Warschau, Polen);
 • ECHA, Europees Agentschap voor chemische stoffen (Helsinki, Finland);
 • Europese Toezichtautoriteit voor het GNSS (wereldwijd satellietnavigatiesysteem) (Brussel, België);
 • Europees Instituut voor gendergelijkheid (Vilnius, Litouwen).

Agentschappen voor gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid:

 • EDA, Europees Defensieagentschap (Brussel, België), geleid door de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid;
 • ISS, Instituut voor veiligheidsstudies (Parijs, Frankrijk);
 • EUSC, Satellietcentrum van de Europese Unie (Madrid, Spanje).

Agentschappen voor politiële en justitiële samenwerking in strafzaken:

 • Eurojust, Europees orgaan ter versterking van de justitiële samenwerking (Den Haag, Nederland);
 • Europol, Europese Politiedienst (Den Haag, Nederland);
 • CEPOL, Europese Politieacademie (Bramshill, Verenigd Koninkrijk).

Uitvoerende agentschappen:

Uitvoerende agentschappen zijn organisaties die zijn opgezet in het kader van Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad. Zij zijn belast met het beheer van een of meer communautaire programma’s en worden opgericht voor een bepaalde tijd. Zij zijn gevestigd in de zetel van de Europese Commissie.

 • EACEA, Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Brussel, België);
 • EAHC, Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (Luxemburg);
 • EACI, Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (Brussel, België);
 • ERCEA, Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (Brussel, België);
 • REA, Uitvoerend Agentschap Onderzoek (Brussel, België);
 • TEN-T EA, Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (Brussel, België).

Agentschappen en organen van Euratom:

 • Fusion for Energy (gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie) (Barcelona, Spanje).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven