RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unionin erillisvirastot

Euroopan unionin erillisvirastot ovat laitoksia, jotka Euroopan unioni (EU) on perustanut teknis- tai tieteellisluonteisen tehtävän tai erityisen hallinnointitehtävän hoitamista varten.

Ensimmäiset erillisvirastot perustettiin 1970-luvulla, mutta suurin osa niistä on aloittanut toimintansa varsinaisesti vuonna 1994 tai 1995 Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston tehtyä lokakuussa 1993 päätöksen, jolla vahvistettiin seitsemän erillisviraston toimipaikat. Uusimmat virastot ovat toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu yhden tai useamman yhteisön ohjelman hallinnointia varten. Nämä virastot perustetaan määräajaksi, ja ne sijaitsevat Brysselissä tai Luxemburgissa. 

Organisaatioita, jotka vastaavat Euroopan unionin erillisviraston määritelmää, on nykyisin 29, vaikka niistä käytetään erilaisia nimityksiä (esimerkiksi keskus, säätiö, virasto, toimisto tai seurantakeskus). 

Erillisvirastot ovat itsenäisesti toimivia elimiä, jotka hoitavat erilaisia tehtäviä. Niillä on kuitenkin yhteinen organisaatiomalli. Erillisvirastot voidaan jakaa kolmeen alaryhmään niiden toimialan perusteella, ja näiden lisäksi joukkoon on sittemmin lisätty toimeenpanovirastot: 

Euroopan unionin erillisvirastot: 

 • SMYV, Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit), jonka toimipaikka on Alicantessa (Espanjassa)
 • CPVO, Yhteisön kasvilajikevirasto, jonka toimipaikka on Angers'ssa (Ranskassa)
 • EAR, Euroopan jälleenrakennusvirasto, jonka toimipaikka on Thessalonikissa (Kreikassa)
 • EMEA, Euroopan lääkevirasto, jonka toimipaikka on Lontoossa (Yhdistyneessä kuningaskunnassa)
 • EFSA, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jonka toimipaikka on Parmassa (Italiassa)
 • EMSA, Euroopan meriturvallisuusvirasto, jonka toimipaikka on Lissabonissa (Portugalissa)
 • EASA, Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jonka toimipaikka on Kölnissä (Saksassa)
 • ENISA, Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto, jonka toimipaikka on Iraklionissa (Kreikassa)
 • EU-OSHA, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, jonka toimipaikka on Bilbaossa (Espanjassa)
 • ECDC, Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus, jonka toimipaikka on Tukholmassa (Ruotsissa)
 • CEDEFOP, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, jonka toimipaikka on Thessalonikissa (Kreikassa)
 • EEA, Euroopan ympäristökeskus, jonka toimipaikka on Kööpenhaminassa (Tanskassa)
 • EUROFOUND, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, jonka toimipaikka on Dublinissa (Irlannissa)
 • EMCDDA, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, jonka toimipaikka on Lissabonissa (Portugalissa)
 • FRA, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, jonka toimipaikka on Wienissä (Itävallassa)
 • ERA, Euroopan rautatievirasto, jonka toimipaikka on Valenciennesissä ja Lillessä (Ranskassa)
 • ETF, Euroopan koulutussäätiö, jonka toimipaikka on Torinossa (Italiassa)
 • CdT, Euroopan unionin elinten käännöskeskus, jonka toimipaikka on Luxemburgissa
 • CFCA, Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto, jonka toimipaikka on Vigossa (Espanjassa)
 • FRONTEX, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, jonka toimipaikka on Varsovassa (Puolassa)
 • ECHA, Euroopan kemikaalivirasto, jonka toimipaikka on Helsingissä (Suomessa)
 • Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen, jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa)
 • EIGE, Euroopan tasa-arvoinstituutti, jonka toimipaikka on Vilnassa (Liettuassa).

Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät virastot:

 • EDA, Euroopan puolustusvirasto, jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa); virastoa johtaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
 • ISS, Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos, jonka toimipaikka on Pariisissa (Ranskassa)
 • EUSC, Euroopan unionin satelliittikeskus, jonka toimipaikka on Madridissa (Espanjassa).

Poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvät virastot:

 • Eurojust, Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö, jonka toimipaikka on Haagissa (Alankomaissa)
 • Europol, Euroopan poliisivirasto, jonka toimipaikka on Haagissa (Alankomaissa)
 • CEPOL, Euroopan poliisiakatemia, jonka toimipaikka on Bramshillissä (Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Toimeenpanovirastot:

Toimeenpanovirastot ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti perustettuja laitoksia, jotka vastaavat yhden tai useamman EU:n ohjelman hallinnointiin liittyvistä tehtävistä. Nämä virastot perustetaan määräajaksi. Ne sijaitsevat Euroopan komission toimipaikassa.

 • Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa)
 • Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC), jonka toimipaikka on Luxemburgissa
 • Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI), jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa)
 • Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ECR), jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa)
 • Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA), jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa)
 • Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN T EA), jonka toimipaikka on Brysselissä (Belgiassa).

Euratom-sopimukseen perustuvat virastot ja laitokset:

 • Fusion for Energy (ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys), jonka toimipaikka on Barcelonassa (Espanjassa).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun