RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

EU's agenturer

EU's agenturer er offentligretlige organer, som er oprettet af Den Europæiske Union (EU) for at udfylde en funktion af teknisk, videnskabelig eller forvaltningsmæssig art.

De første agenturer blev oprettet i 70'erne, men de fleste startede deres virke i 1994 eller 1995, efter at Det Europæiske Råd på sit møde i Bruxelles i oktober 1993 traf beslutning om placeringen af syv af agenturerne. De sidst tilkomne er forvaltningsorganerne, der er blevet oprettet med det formål at forvalte et eller flere fællesskabsprogrammer. Disse organer, der er oprettet for en tidsbegrænset periode, har hjemsted i Bruxelles eller Luxembourg.

Der er i øjeblikket 29 organer, som falder ind under definitionen fællesskabsagentur, selv om der anvendes forskellige termer (center, institut, agentur, kontor, overvågningscenter) til at beskrive disse organer.

Som selvstændige organer udgør agenturerne en uensartet gruppe med samme organisatoriske opbygning. De kan underinddeles i tre grupper efter aktivitetsområde (Den Europæiske Unions søjler), og hertil kommer de nyligt oprettede forvaltningsorganer:

Fællesskabsagenturerne:

 • Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), som har hjemsted i Alicante (Spanien);
 • EF-Sortsmyndigheden, som har hjemsted i Angers (Frankrig);
 • Det Europæiske Genopbygningsagentur, som har hjemsted i Thessaloniki (Grækenland);
 • Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som har hjemsted i London (Det Forenede Kongerige);
 • Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som har hjemsted i Parma (Italien);
 • Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), som har hjemsted i Lissabon (Portugal);
 • Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), som har hjemsted i Køln (Tyskland);
 • Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), som har hjemsted i Heraklion (Grækenland);
 • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, som har hjemsted i Bilbao (Spanien);
 • Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), som har hjemsted i Stockholm (Sverige);
 • Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), som har hjemsted i Thessaloniki (Grækenland);
 • Det Europæiske Miljøagentur, som har hjemsted i København (Danmark);
 • Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, som har hjemsted i Dublin (Irland);
 • Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, som har hjemsted i Lissabon (Portugal);
 • Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende rettigheder, som har hjemsted i Wien (Østrig);
 • Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), som har hjemsted i Valenciennes og Lille (Frankrig);
 • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, som har hjemsted i Torino (Italien);
 • Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, som har hjemsted i Luxembourg;
 • EF-fiskerikontrolagenturet, som har hjemsted i Vigo (Spanien);
 • Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser, som har hjemsted i Warszawa (Polen);
 • Det Europæiske Kemikalieagentur;
 • Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed, som har hjemsted i Bruxelles;
 • Det Europæiske Ligestillingsinstitut, EIGE, i Vilnius (Litauen).

Agenturer på området fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik:

 • Det Europæiske Forsvarsagentur, som har hjemsted i Bruxelles (Belgien) under forsæde af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik;
 • Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier, som har hjemsted i Paris (Frankrig);
 • EU-satellitcentret, som har hjemsted i Madrid (Spanien).

Agenturer på området politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager:

 • Eurojust, som har hjemsted i Haag (Nederlandene);
 • Den Europæiske Politienhed (Europol), som har hjemsted i Haag (Nederlandene);
 • Det Europæiske Politiakademi (Cepol), som har hjemsted i Bramshill (Det Forenede Kongerige).

Forvaltningsorganerne:

Forvaltningsorganer er organisationer oprettet i henhold til Rådets forordning (EF) Nr. 58/2003. De har til opgave at administrere et eller flere EF-programmer. Disse forvaltningsorganer etableres for en tidsbegrænset periode. De placeres der, hvor Europa-Kommissionen har sæde.

 • Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, som har hjemsted i Bruxelles;
 • Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC),Luxembourg;
 • Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne of Innovation, Bruxelles (Belgien);
 • Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERC), Bruxelles (Belgien);
 • Forvaltningsorganet for Forskning (REA), Bruxelles (Belgien);
 • Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-TEA), Bruxelles (Belgien).

EURATOM agenturer og organer:

 • Fusion for Energy (Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling), Barcelona (Spanien).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top