RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Unionens åtgärd (GUSP)

Begreppet är ett rättsligt instrument under avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen (Bestämmelser om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik) och avser ett agerande från unionens sida på det internationella planet, varmed resurser av olika slag (mänskliga resurser, expertis, finansiering, utrustning etc.) mobiliseras för att uppnå de mål som fastställts av rådet på grundval av allmänna riktlinjer från Europeiska rådet.

Se också:

 

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början