RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Unionin toiminta (YUTP)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YUTP) oikeudellinen väline, unionin toiminta, tarkoittaa jäsenvaltioiden yhteensovitettua toimintaa, jossa hyödynnetään erilaisia voimavaroja (henkilöstöä, taitotietoa, rahoitusta, välineistöä jne.) niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka neuvosto on asettanut Eurooppa-neuvoston yleisten suuntaviivojen mukaan.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun