RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Από το 1957, η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθιέρωσε την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών, ορίζοντας, σε πρώτο στάδιο, ότι παρέχεται ίση αμοιβή για ίδια εργασία.

Από το 1975, είχε εκδοθεί σειρά οδηγιών που επέκτεινε την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στις συνθήκες εργασίας, στην επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, στην προστασία της μητρότητας και της γονικής άδειας. Στη συνέχεια, η αρχή αυτή επεκτάθηκε στην προάσπιση των δικαιωμάτων, στην αποζημίωση των θυμάτων και στο βάρος της αποδείξεως σε δικαστικές αγωγές.

Χάρη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, ενσωματώθηκε το θέμα της ισότητας των ευκαιριών σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές και η αρχή ίσης μεταχείρισης κατέστη θεμελιώδες δικαίωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναγνωρίζει επίσης την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης που αποτελεί τη βάση της αντιμετώπισης του ενδεχομένου άνισης μεταχείρισης. Εξάλλου, η Συνθήκη της Νίκαιας αναγνώριζε την ανάγκη λήψης μέτρων θετικής δράσης για να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η συνθήκη της Λισαβόνας καθιστά την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)). Η Ένωση προάγει την ισότητα (άρθρο 3 της ΣΕΕ) και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο άνισης μεταχείρισης στα πλαίσια των ενεργειών που εφαρμόζει (άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ)).

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης είναι επίσης δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα λόγω της ένταξής του στη ΣΕΕ.

Η Επιτροπή προσέθεσε στα πολυετή προγράμματα προώθησης της ίσης μεταχείρισης, τα οποία εισήχθησαν τη δεκαετία του 1980, μια κοινοτική στρατηγική (2001-2005), της οποίας έπεται το πρόγραμμα PROGRESS (2007-2013)

Το 2006 χαράχθηκε μία νέα στρατηγική. Βασίζεται στο χάρτη πορείας 2006-2010 και στα ετήσια προγράμματα εργασίας του. Εφαρμόζεται σε τομείς προτεραιότητας της δράσης όπως:

  • η οικονομική ανεξαρτησία
  • η συμφιλίωση της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής
  • η ισότιμη εκπροσώπηση στο δημόσιο βίο και η λήψη αποφάσεων,
  • η εξάλειψη της βίας και της εμπορίας γυναικών
  • η εξάλειψη των στερεοτύπων στην κοινωνία
  • η προώθηση της ισότητας μεταξύ φύλων εκτός της ΕΕ.

Επίσης, ιδρύθηκε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στις 20 Δεκεμβρίου 2006 στο Βίλνιους (Λιθουανία).

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας