RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhtäläiset mahdollisuudet

Yhtäläisten mahdollisuuksien yleisen periaatteen kaksi näkökohtaa ovat kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja miesten ja naisten tasa-arvo. Periaatetta on tarkoitus soveltaa kaikilla aloilla, erityisesti työelämässä, koulutuksessa sekä terveydenhuoltopalvelujen, tavaroiden ja palvelujen saatavuuden yhteydessä.

Yhdenvertaisuusperiaatteen tunnustaminen kuuluu Euroopan unionin (EU) tavoitteisiin, ja siihen läheisesti liittyvää syrjimättömyysperiaatetta vahvistettiin Amsterdamin ja Lissabonin sopimuksilla. Näin ollen yhteisö voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Yhteisöä sen toiminnassa avustaa yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea.

Joulukuussa 2000 hyväksytyssä ja vuonna 2009 Lissabonin sopimukseen sisällytetyssä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa on luku Tasa-arvo, jossa selvitetään syrjimättömyyden, naisten ja miesten tasa-arvon sekä kulttuurisen, uskonnollisen ja kielellisen monimuotoisuuden periaatteet. Kyseisessä luvussa käsitellään myös lasten, ikääntyneiden ja vammaisten oikeuksia.

EU:n lainsäädäntökehystä täydennetään lukuisilla tasa-arvon edistämiseen tähtäävillä toimenpiteillä, kuten valtavirtaistamalla syrjintäkiellon periaate kaikessa yhteisön politiikassa, myönteisillä toimilla, tietoisuuden lisäämisellä ja koulutuksella sekä edistämällä romanien integroitumista.

Katso:

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun