RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Lige muligheder

Princippet om lige muligheder er et generelt princip med to sider, nemlig ligebehandling af personer og ligestilling af mænd og kvinder. Princippet anvendes inden for alle områder, herunder erhvervsliv, uddannelse, adgang til sundhedspleje, til goder og til serviceydelser

Anerkendelse af lighedsprincippet er en del af Den Europæiske Unions (EU) mål, og princippet om ikke-diskriminering, der er tæt forbundet hermed, er blevet forstærket af Amsterdam- og Lissabontraktaterne. Ligeledes kan Fællesskabet tage alle nødvendige forholdsregler til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering. Fællesskabet bistås heri af et rådgivende udvalg for ligestilling.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev vedtaget i december 2000 og integreret i Lissabontraktaten i 2009, omfatter et kapitel med titlen "Ligestilling", hvori man beskriver principperne for ikke-forskelsbehandling, ligestilling mellem mænd og kvinder og kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed. I dette kapital behandler man også børns, ældres og handicappedes rettigheder.

Den europæiske juridiske ramme kompletteres af en række foranstaltninger med henblik på fremme af ligestilling, herunder integrering af ikke-diskriminering i alle fællesskabspolitikker, positiv behandling, sensibilisering og uddannelse, fremme af integrering af romaer.

Se:

 

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top