RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhdenmukainen vaalimenettely Euroopan parlamentissa

Maastrichtin sopimuksella lisättiin vuonna 1992 EY:n perustamissopimukseen määräys (190 artiklan 4 kohta, nykyään SEUT:n 223 artikla), jonka mukaan vaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaista menettelyä noudattaen. Parlamentin esittämistä lukuisista ehdotuksista huolimatta neuvosto ei päässyt yksimielisyyteen yhdenmukaisesta menettelystä.

Tilanne ratkaistiin lisäämällä Amsterdamin sopimuksella EY:n perustamissopimukseen mahdollisuus turvautua yhdenmukaisen menettelyn puuttuessa "yhteisiin periaatteisiin". Laajojen keskustelujen ja erimielisyyksien jälkeen neuvosto ja parlamentti ovat vihdoin päässeet yhteisymmärrykseen neljästä kohdasta, joissa otetaan huomioon nykyinen tilanne ja yhdenmukaistetaan Euroopan parlamentin vaalien menettelyt:

  • Yleinen äänestystapa on suhteellinen äänestys listojen taikka siirtoäänestyksen perusteella (Irlannissa).
  • Etusijaäänestys sallitaan.
  • Vaalipiirit (kansalliset tai alueelliset) sallitaan, jolleivät ne vaikuta vaalitavan suhteellisuuteen. Myöhemmässä vaiheessa yli 20 miljoonan asukkaan valtiot on jaettava alueellisiin vaalipiireihin.
  • Äänikynnys paikkojen jakamista varten on 5 prosenttia annetuista äänistä.

Suurin osa äänestystä ja vaaleja koskevista säännöistä pysyy samoina. Näitä ovat esimerkiksi äänestyspäiviä, vaalipiirejä, suhteellisuuden soveltamista, paikkojen kertymistä, äänestämisen ja vaalikelpoisuuden edellytyksiä sekä tasa-arvon edistämistä koskevat säännöt. Vaalipiirien osalta suurin osan jäsenvaltioista on omaksunut yhden vaalipiirin järjestelmän, jossa koko maa muodostaa yhden vaalipiirin. Joissain maissa, kuten Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Belgiassa ja Puolassa, on useita vaalipiirejä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun