RSS
Alfabetische index

Glossarium

Ondernemingenbeleid

Het ondernemingenbeleid heeft tot doel in de Europese Unie een gunstiger omgeving te scheppen voor de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen, vooral van kleine en middelgrote.

De hoofdpunten van dit beleid zijn:

  • bevordering van de ondernemingsgeest (de oprichting van ondernemingen stimuleren en ondernemingen, en dan vooral kleine en middelgrote, in de start- en groeifase ondersteunen);
  • verbetering van het Europese concurrentievermogen (ondernemingen aanmoedigen om zich aan de structurele veranderingen aan te passen; een sterke en aanhoudende stijging van de productiviteit bewerkstelligen);
  • inachtneming van de specifieke kenmerken en behoeften van de verschillende industriesectoren;
  • bevordering van innovatie (op de technologische ontwikkeling inspelen en nieuwe productconcepten en marketingtechnieken ontwikkelen);
  • betere toegang tot financiering, programma's en ondersteuningsnetwerken;
  • vereenvoudiging van het administratieve en regelgevingskader.

Zo draagt het ondernemingenbeleid bij tot een duurzame groei en tot het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Het helpt de doelstelling van de Europese Raad van Lissabon (23-24 maart 2000) te verwezenlijken, namelijk dat de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld moet zijn.

Wat het ondernemingenbeleid betreft, is het de taak van de Unie de acties van de lidstaten te ondersteunen en te coördineren. De Unie kan geen nationale bevoegdheden overnemen of nationale wet- en regelgeving harmoniseren.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven