RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yrityspolitiikka

Yrityspolitiikan tavoitteena on helpottaa yritys- tai elinkeinotoiminnan aloittamista ja kehittämistä Euroopan unionissa.

Unioni koordinoi ja tukee jäsenvaltioiden yrityspolitiikan toimia. Unioni ei voi korvata jäsenvaltioiden toimivaltaa eikä yhdenmukaistaa kansallisia säännöksiä ja määräyksiä.

Yrityspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita ovat yritysten sopeuttaminen rakennemuutoksiin, innovaatioiden edistäminen (seurataan tekniikan kehittymistä, uusia tuoteratkaisuja ja uusia markkinointitapoja), yrittäjyyden edistäminen (suotuisamman ympäristön luominen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille) ja kilpailukyvyn säilyttäminen ottaen samalla kaikessa toiminnassa huomioon eri alojen erityispiirteet.

Yrityspolitiikalla edistetään siten kestävää kasvua ja uusien työpaikkojen luontia. Samalla pyritään toteuttamaan valtioiden ja hallitusten päämiesten 23.24. maaliskuuta 2000 Lissabonissa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa asettamaa tavoitetta, jonka mukaan unionista on tultava vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun