RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Erhvervspolitik

Erhvervspolitikken skal skabe de bedst mulige rammebetingelser for etableringen og udviklingen af virksomheder, særlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i EU.

Den erhvervspolitiske indsats er primært koncentreret om:

  • at fremme iværksætterånden (tilskynde til oprettelse af nye virksomheder og støtte virksomheder, især SMV'er, i opstart- og vækstfasen)
  • at fremme EU's resultater med hensyn til konkurrenceevne (fremme virksomheders tilpasning til strukturforandringer og bevare en høj og fortsat vækst i produktivitet)
  • at tage hensyn til de forskellige erhvervssektorers særlige kendetegn og behov
  • at fremme innovation (overvågning af den teknologiske udvikling, nye produktdesign, udvikling af nye former for markedsføring)
  • at forbedre adgangen til finansiering, programmer og støttenetværk
  • at forenkle de lovgivningsmæssige og administrative rammer.

Erhvervspolitikken bidrager således til en varig vækst og jobskabelse og medvirker i øvrigt til at virkeliggøre det mål, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23.-24. marts 2000, hvor stats- og regeringscheferne erklærede, at EU bør være den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden inden 2010.

EU's indsats på det erhvervspolitiske område går ud på at støtte og samordne medlemsstaternes indsats. EU kan hverken erstatte medlemsstaternes kompetencer eller harmonisere deres love og bestemmelser.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top