RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Utvidgning

EU har för närvarande 27 medlemsstater. EU:s medlemsantal har gått från de sex länder som grundade gemenskapen – Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland – till de 27 medlemmar den har idag genom följande utvidgningar:

  • 1973: Danmark, Irland och Storbritannien.
  • 1981: Grekland.
  • 1986: Portugal och Spanien.
  • 1995: Finland, Sverige och Österrike.
  • 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
  • 2007: Bulgarien och Rumänien

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien och Turkiet är kandidatländer. Anslutningsförhandlingarna med Kroatien och Turkiet inleddes den 3 oktober 2005.

De länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen är potentiella kandidatländer. Utom kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Kroatien ingår Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Serbien och Montenegro, inklusive Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244.

I juli 2009 ansökte Island om att ansluta sig till EU. Landet, som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schengenområdet, är redan väl integrerat med EU. Rådet bör besluta att påbörja anslutningsförhandlingar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början