RSS
Alfabetische index

Glossarium

Uitbreiding

De Europese Unie (EU) telt momenteel 27 lidstaten. Aanvankelijk waren er zes lidstaten, namelijk België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland, Daarna zijn nog 21 landen tot de EU toegetreden:

  • in 1973: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
  • in 1981: Griekenland;
  • in 1986: Spanje en Portugal;
  • in 1995: Finland, Oostenrijk en Zweden;
  • in 2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië;
  • in 2007: Bulgarije en Roemenië.

Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zijn nu kandidaat-lidstaat. De toetredingsonderhandelingen met Kroatië en Turkije zijn op 3 oktober 2005 geopend.

De landen van de Westelijke Balkan die zich in het stabilisatie- en associatieproces bevinden, zijn potentiële kandidaat-lidstaten. Het gaat om Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, met inbegrip van Kosovo, zoals omschreven in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

IJsland heeft in juli 2009 een aanvraag voor toetreding tot de EU ingediend. Het land, dat lid is van de Europese Economische Ruimte en de Schengenruimte, is al in ruime mate in de EU geïntegreerd. De Raad beslist over de opening van de toetredingsonderhandelingen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven