RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Udvidelse

Den Europæiske Union (EU) omfatter i øjeblikket 27 medlemsstater. Ud over de seks oprindelige medlemsstater, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland, er 21 lande blevet medlemmer af EU:

  • 1973: Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige
  • 1981: Grækenland
  • 1986: Portugal og Spanien
  • 1995: Finland, Sverige og Østrig
  • 2004: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
  • 2007: Bulgarien og Rumænien.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien og Tyrkiet har status af kandidatlande. Tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien og Tyrkiet blev indledt den 3. oktober 2005.

Landene på Vestbalkan, som er inddraget i stabiliserings- og associeringsprocessen, har status af potentielle kandidatlande. Det drejer det sig om Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien, herunder også Kosovo, som defineret ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244.

Island har indgivet ansøgning om medlemskab af EU i juli 2009. Landene, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schengen-aftalen, har allerede opnået et højt niveau af integration med EU. Rådet tager beslutning om åbning af forhandlinger om medlemskab.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top