RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Energi

I fördragen före Lissabonfördraget fanns det inte någon specifik rättslig grund för gemenskapens energipolitik, utan den vilade på Euratomfördraget och olika bestämmelser i kapitlen om den inre marknaden och miljön.

I artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen föreskrivs hädanefter ett kompetensutbyte mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen inom detta område.

Unionens politik ska (artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt):

  • Garantera att energimarknaden fungerar.
  • Garantera energiförsörjningen i unionen.
  • Främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor.
  • Främja sammankopplade energinät.

Åtgärderna för att genomföra Europeiska unionens energipolitik kommer att anpassas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. De bör respektera varje medlemsstats rätt till utveckling av den interna energipolitiken.

Med denna nya kompetens i unionen kan man på ett effektivare sätt fortsätta en process som påbörjades 2006 genom presentationen av en grönbok om en europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning. Denna grönbok ledde till antagandet av en global handlingsplan för energiförsörjning för perioden 2007-2009 varav de tre huvudområdena är:

  • Ökad energisäkerhet.
  • Upprätthållandet av företagens konkurrenskraft genom att ge dem tillgång till energi till ett rimligt pris.
  • Kampen mot klimatförändringarna.

Flera program har lanserats för att genomföra dessa mål, varav programmet Intelligent energi − Europa, som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007−2013). Det beviljar EU ekonomiskt stöd så att målen för hållbar energi kan förverkligas.

Se också :

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början