RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ενέργεια

Οι Συνθήκες που προηγήθηκαν της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν προέβλεπαν ειδική νομική βάση για την κοινοτική πολιτική ενέργειας. Οι θεμέλιοι λίθοι της εξακολουθούσαν να συνδέονται με τη συνθήκη Ευρατόμ και με ορισμένες διατάξεις που βρίσκονταν διάσπαρτες στα κεφάλαια «εσωτερική αγορά» και «περιβάλλον».

Το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει πια επιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν.

Η πολιτική της Ένωσης πρέπει στο εξής να μεριμνά για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων (άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΣΛΕΕ):

  • να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας·
  • να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης·
  • να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
  • να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.

Τα μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής θα υιοθετηθούν στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Πρέπει να σέβονται το δικαίωμα κάθε κράτους να αναπτύξει τη δικιά του ενεργειακή πολιτική.

Η νέα αυτή αρμοδιότητα της ‘Ένωσης θα επιτρέψει να δοθεί συνέχεια, πιο αποτελεσματικά, σε μία διαδικασία που ξεκίνησε το 2006 με την παρουσίαση Πράσινης Βίβλου σχετικά με μία ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια. Η Πράσινη Βίβλος αυτή οδήγησε στην υιοθέτηση ενός συνολικού σχεδίου δράσης στον τομέα της ενέργειας για την περίοδο 2007-2009, του οποίου οι τρεις κύριοι άξονες είναι:

  • αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας·
  • διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής ενέργειας·
  • καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ξεκίνησαν πολλά προγράμματα με σκοπό την υλοποίηση αυτών των στόχων, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP) (2007-2013). Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας