RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Työllisyys

Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan (toukokuussa 1999) työllisyyden korkean tason edistäminen on kirjattu yhdeksi yhteisön tavoitteista; sopimuksella lisättiin Euroopan yhteisön perustamissopimukseen uusi työllisyyttä koskeva VIII osasto.

Yhteisön toimivalta työllisyyden alalla täydentää jäsenvaltioiden toimivaltaa, ja sillä pyritään kehittämään erityisesti Euroopan työllisyysstrategiaa. Euroopan työllisyysstrategia on suunniteltu keskeiseksi suuntaa-antavaksi välineeksi, jolla koordinoidaan Euroopan tasolla työllisyyspolitiikan prioriteetit, joihin jäsenvaltiot pyrkivät.

Työllisyyspolitiikkaan myönnetään taloudellista tukea eri välineistä:

  • Progress-ohjelma (2007-2013), jonka tarkoituksena on antaa taloudellista tukea unionin tavoitteiden toteuttamiseen työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla
  • Euroopan sosiaalirahaston prioriteetit, jotka on integroitu Euroopan työllisyysstrategian tavoitteisiin
  • vastavuoroista oppimista koskeva ohjelma, joka käynnistettiin vuoden 2005 alussa osana työllisyyden edistämistoimia. Sen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tehokkaimpien toimintalinjojen levittämistä Euroopan työllisyysstrategian keskeisillä aloilla.

Euroopan tasolla työllisyysalalla toimivia tärkeimpiä tahoja ovat seuraavat:

  • Euroopan työllisyyden seurantakeskus, joka on työllisyyspolitiikkaa koskeva tiedotusjärjestelmä ja jonka komissio perusti vuonna 1982 yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa
  • Eures-verkosto, jolla edistetään kaikille avointen eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämistä tarjoamalla tietoja avoimista työpaikoista ja työnhakijoista valtioiden ja alueiden välillä sekä vaihtamalla tietoja elinoloista ja ammattipätevyyden saamisesta.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun