RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Sysselsättningskommittén

Sysselsättningskommittén främjar samordningen av Europeiska unionens (EU) länders sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att:

  • följa utvecklingen av sysselsättningen och sysselsättningspolitiken i EU:s länder,
  • utarbeta yttranden på begäran av rådet eller kommissionen, eller på eget initiativ,
  • bidra till förberedelserna för rådets arbete med den europeiska sysselsättningsstrategin och de instrument som används (riktlinjer för sysselsättning, rekommendationer om genomförande av nationell sysselsättningspolitik osv.).

Kommittén utarbetar också yttranden på begäran av rådet eller kommissionen eller på eget initiativ.

Kommittén består av två företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen. Den samråder med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå för att nå bra resultat i sitt arbete.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början