RSS
Alfabetische index

Glossarium

Comité voor de werkgelegenheid

Het Comité voor de werkgelegenheid stimuleert de coördinatie van het beleid van de lidstaten van de Europese Unie (EU) inzake werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

De belangrijkste taken van het comité zijn:

  • het volgen van de werkgelegenheidssituatie en het werkgelegenheidsbeleid in de landen van de EU;
  • het verstrekken van adviezen, op verzoek van de Raad of de Commissie of op eigen initiatief;
  • het bijdragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad die voortvloeien uit de Europese werkgelegenheidsstrategie en de daarbij behorende instrumenten (werkgelegenheidsrichtsnoeren, aanbevelingen voor de uitvoering van het nationale werkgelegenheidsbeleid, enz.).

Het comité formuleert ook adviezen op verzoek van de Raad of de Commissie of op eigen initiatief.

Het comité is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per lidstaat en twee vertegenwoordigers van de Commissie. Bij het verrichten van zijn werkzaamheden raadpleegt het de sociale partners op Europees niveau.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven