RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Työllisyyskomitea

Työllisyyskomitea huolehtii Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan koordinoinnin edistämisestä.

Komitean tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:

  • seurata EU:n jäsenvaltioiden työllisyystilanteen ja -politiikan kehitystä
  • laatia lausuntoja joko neuvoston tai komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
  • osallistua neuvoston työn valmisteluun Euroopan työllisyysstrategiaan ja sen välineisiin (esim. työllisyyden suuntaviivoihin ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan täytäntöönpanoa koskeviin suosituksiin) liittyvissä seikoissa.

Komitea myös laatii lausuntoja neuvoston ja komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Komiteaan kuuluu kaksi edustajaa kustakin jäsenvaltiosta sekä kaksi komission edustajaa. Se kuulee Euroopan tason työmarkkinaosapuolia pystyäkseen hoitamaan tehtävänsä hyvin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun